Moleman 2021

Beste Watersporters,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de laatste zaterdagwedstrijd op 2 Oktober. Het seizoen is al weer bijna aan het eind, wat we traditiegetrouw af willen sluiten in Enkhuizen.

Langs deze weg willen we iedereen (zeil- en motorboten) uitnodigen om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling. In Enkhuizen willen we weer gezellig met z’n allen gaan eten. De start is om 09.00 uur, vanaf 8.00 kan men zich inschrijven op de dam.

De finish de de ingang van de haven in Enkhuizen. De boot kan hierna afgemeerd worden in de Compagnieshaven. Om 13.00 uur willen we dan gezamenlijk gaan eten bij Chinees Rest. Lotus Westerstraat 95. Hier zal dan ook de prijsuitreiking gaan plaatsvinden. Wij hopen op veel deelname!

Tot zaterdag!

De wedstrijd commissie

Uitnodiging 6 Uurs

Beste zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de  6-uurs wedstrijd op zaterdag 26 Juni

Wie zeilt er dit jaar de meeste mijlen binnen 6 uur? Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen en hopen natuurlijk op veel belangstelling.

De start van wedstrijd zal om 10.00 uur zijn.

Lees en/of print vooral de rakkenkaart: https://wsvdz.nl/wp/wp-content/uploads/2021/06/6-uurs-routekaart_2021.pdf

NB: Ten opzichte van twee jaar geleden zijn de boeiposities en afstanden iets gewijzigd.

Verder hebben we ook een superhandig formulier gemaakt om de boeien op te schrijven (we bevelen uiteraard van harte aan om dit uit te printen en te gebruiken voor de registratie van uw gezeilde mijlen): https://wsvdz.nl/wp/wp-content/uploads/2019/06/Wedstrijd-formulier-6-uurs.pdf

Andere creaties zijn uiteraard ook van harte welkom, zolang de benodigde informatie vergezeld van een handtekening maar verstrekt wordt.

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee

Boten te water zaterdag 10 April 2021

Op het moment van dit schrijven is het nog maar 20 dagen te gaan en dan gaan de boten weer te water. Het doel is om dit ongeveer op dezelfde manier te doen als vorig jaar volgens de richtlijnen.

Op zich is dit goed bevallen, minder mensen op het terrein, de boten een dag eerder op Vrijdag al zoveel mogelijk te “stallen” op het terrein en op zaterdag de booteigenaren op telefonische afroep naar het terrein te laten komen.

Deze operatie wordt gecoördineerd door de hijscommissie, alle taken en afspraken zijn vastgelegd op papier en worden rondgemaild naar eenieder die zich heeft opgegeven zijn boot te willen laten hijsen.

Houd daarom komende dagen nauwlettend je mail in de gaten.

Met vriendelijke groet,

De hijscommissie