Start van de praktijklessen: 22 April

Maandag 19.00 uur, 

Instructie: Reindert de Boer (06-27615217)

Cursisten: Marten, Jan en Huub

Dinsdag 19:00 uur,

Instructie: Jan Woord (06-25390836)

Cursisten: Jannieke, Nina, Tine Marie

Instructie: Albert Woord (06-13931364)

Cursisten: Noëlle, Petra en Henry

Woensdag 19:00 uur,

Instructie: Jan de Boer (06-33025080)

Cursisten: Tiemen, Jellien en Jan Teun

Instructie: Cees Woord (06-12567794)

Cursisten: Grieteke, Liane en Pieter Cornelis

Bij verhindering afmelden bij je eigen instructeur.