Nieuwjaarsreceptie

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie die gehouden zal worden op zaterdag 13 januari 2018, aanvang 18.00 uur. In een zaal van ‘t Jeugd, Richel 4 8321 RX te Urk.

Leden raadpleging

Het onderkomen op de dam is hoog nodig aan vervanging toe. Hiervoor heeft de zelfwerkzaamheid commissie samen met deskundigen een plan gemaakt. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen de leden worden geraadpleegd over dit nieuwbouwplan van het onderkomen op de dam.

Met vriendelijke watersport groeten,
namens het bestuur,

Jo Visscher, secretaris WSV “de Zuiderzee”

Albert Wakker overleden

Vanmorgen ontvingen we het bericht dat na een ziekbed Albert Wakker is overleden. Albert heeft jarenlang een voortrekkersrol vervult vanaf het eerste uur in 1964 binnen onze vereniging. Altijd op zijn eigen manier. Mede dankzij de inzet van Albert is de vereniging geworden tot wat het nu is.

Een verwoed watersporter die vele mooie tochten heeft mogen zeilen en varen. Enige tijd geleden werd Albert getroffen door de ongeneeslijke ziekte en uiteindelijk moest hij de strijd opgeven.

Albert heeft altijd heel veel inzet getoond voor de vereniging. Nooit was iets te veel en onvermoeid toonde hij zijn tomeloze inzet.

Sprekend is het  bericht op de rouwkaart:
“Ik voel de winden Gods vandaag, vandaag hijs ik het zeil”. 

Wij wensen Co, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Voor de laatste keer de boot te water laten

 

 

 

 

Hijsvergadering 22 maart aanstaande

HIJSVERGADERING woensdag 22 maart 2017 aanvang 19.30 uur in de Kombuis van de winterberging. Aanwezig zijn op de hijsvergadering is verplicht ivm het bespreken van de veiligheidsregels en uw verantwoordelijkheid daarbij. De taakverdeling wordt hier bekent gemaakt. Op de vergadering dient u te tekenen voor incasso en dat u op de hoogte bent van de taakverdeling en uw verantwoordelijkheden.
De boten gaan weer te water op zaterdag 8 april 2017. Aanvang van de werkzaamheden om 06.30 in de winterberging Ongerdak. De kraan draait om 07.00 uur.

Indien u absoluut niet aanwezig kan zijn op de vergadering meldt u dan af bij de hijscommissie (Cornelis Woord 0653619329 / 0622078482 Jan de Boer / 0653919776 Klaas Kramer) !! Leden die elders gestald staan maar met de vereniging te water willen worden ook op de hijsvergadering verwacht.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden / donateurs uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 17 maart en vangt aan om 19.30 uur. De locatie is ’t Jeugd, Richel 4, 8321 RX Urk. De stukken zijn u toegestuurd.

Geert Snijder overleden

Vanmorgen, zaterdag 18 februari werden we voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door het plotselinge overlijden van een lid van onze vereniging. Geert Snijder is plotseling op de jonge leeftijd van 48 jaar overleden. Geert, een sociaal bewogen en betrokken mens die zich in ons dorp ingezet heeft binnen diverse organisaties en betrokken bij de jeugd in brede zin. Binnen de vereniging betrokken bij de wedstrijden en altijd van de partij met de zeilboot “Ut Drift”.

We zullen Geert missen en we wensen Alie en de kinderen heel veel sterkte met dit plotselinge grote verlies.

Antifouling

Er is een nieuwe voorlichtingscampagne over antifouling gestart. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen, schaaldieren en zeepokken op het onderwaterschip tegengaat.

Veel aangroeiwerende verf bevat biociden als koper en zink en die zijn belastend voor het watermilieu.

De voorlichtingscampagne is gericht op het maken van een nieuwe keuze van onderwaterverf die goed werkt èn beter is voor de waterkwaliteit. Er is een helpdesk opgezet waar watersporters terecht kunnen met vragen over milieuvriendelijk bootonderhoud.

Veel bootbezitters gebruiken vaak jaren achtereen dezelfde onderwaterverf. Ook worden er middelen gebruikt die in Nederland verboden zijn.  Welke middelen zijn toegelaten, wordt bepaald door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Eind 2014 zijn een aantal toelatingen van Antifoulings vervallen. Zonder toelating mag een Antifouling niet verkocht (en aangebracht) worden. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over wat nu eigenlijk wel en niet mag en wat eventuele alternatieven zijn. Op de website van ‘Varen doe je Samen!’ wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven weergegeven.

Veel verboden middelen zijn te koop via internet. Het aanbrengen van verboden middelen is strafbaar. Bij een controle riskeer je een boete van € 2500,00 en moet de laag weer verwijderd worden.

Op de website van Varen doe je Samen is een lijst te vinden met goedgekeurde antifouling. Klik hier om naar de site te gaan van Varen doe je Samen.