Watersportvereniging De Zuiderzee is een actieve vereniging die in 1964 werd opgericht met als doel het beoefenen en bevorderen van watersport. Onze vereniging telt momenteel 250 actieve leden, waaronder gewone leden, donateurs, jeugdleden, partners van leden en instructieleden. Vanwege het grote aantal aanvragen voor het lidmaatschap hebben we op dit moment een ledenstop ingevoerd, aangezien we de capaciteit van de vereniging niet kunnen overschrijden.

Binnen Watersportvereniging De Zuiderzee hebben we onze eigen jachthaven met 90 ligplaatsen. De maximale afmetingen voor schepen met een ligplaats bij WSV De Zuiderzee zijn 12 x 4 meter. In 2003 is de jachthaven gesaneerd en verdiept, en zijn er extra ligplaatsen gecreëerd. In 2005 is er een ander deel van de haven gesaneerd vanwege verzanding door zandoverslag in de haven van Urk.

Voor passanten is het mogelijk om een tijdelijke ligplaats in te nemen. De vakken waar het bordje op groen staat, kunnen voor één nacht worden gebruikt door passanten. In overleg met de havenmeester kan een passantenligplaats worden verlengd. Wanneer de vaste ligplaatshouder terugkomt, moet de ligplaats weer beschikbaar zijn. De havenmeester heeft inzicht in welke ligplaatsen beschikbaar zijn. Het passantentarief kan jaarlijks worden aangepast op basis van de kosten van de vereniging en is inclusief stroom, water en het gebruik van douches.

Daarnaast hebben we sinds oktober 2004 een nieuwe botenloods met een oppervlakte van 1200 m². Hier kunnen ongeveer 40 boten in de winter worden gestald, en we bieden ook ruime mogelijkheden voor buitenstalling.

Zowel voor de jachthaven als voor de winterstalling is er momenteel een wachtlijst. Daarom hebben we ook een ledenstop ingesteld. De vereniging draait voornamelijk op de inzet van haar leden en donateurs, door middel van zelfwerkzaamheid.