Naam  Functie  Taken
Pieter de Boer  Voorzitter  Communicatie, Routes,  Uitslagen
Marten Ruiten Starters/Finishers
Gerrit Visser Penningmeester Financieën
Jacob van Urk Overig