De jachthaven wordt elk jaar opnieuw ingedeeld door de havencommissie en dat is een behoorlijke klus. Nieuwe boten komen (vaak grotere) en oude boten verdwijnen en dan is het een uitdaging een goede plek toe te wijzen waar elk lid tevreden mee kan zijn.

De havencommissie en het bestuur wenst u allen een mooi vaarseizoen toe.

Opmerkingen en bezwaren per mail aan bestuur kunnen worden ingediend voor 25 februari 2022 via [email protected]