Vervolg Poll

Beste Zeilers,

In het plaatje hieronder de uitslag van de poll:

Dit betekent dat we dit seizoen overgaan op het ORC systeem. Voor de switch van dinsdag naar donderdag gaan we nog even in beraad.

Voor de overstap van SW naar ORC moeten de zeilen gemeten worden. Dit gaat gebeuren door Hagoort en gaan we als volgt doen:

  • Iedereen die komend seizoen mee wil doen moet zijn zeilen opzoeken en controleren of deze al voorzien zijn van een ORC stempel. Zeilen waar al een stempel instaat hoeven niet te worden gemeten.
  • Zaterdagochtend 16 Januari kunnen de zeilen die gemeten moeten worden ingeleverd worden op de botenloods tussen 10:00 en 12:00.
  • Graag alle zeilen die je eventueel wilt gaan gebruiken inleveren. Ook degenen waar je nog aan twijfelt. Later kun je altijd nog beslissen om zeilen weg te laten op de meetbrief.
  • Kun je niet op 16 Januari, dan graag even contact opnemen met Gerrit van Veen: 0623113988

De precieze invulling van de berekening van de uitslagen onder ORC zal z.s.m. gepresenteerd worden in een update van het wedstrijdreglement.  3 weken voor aanvang van de eerste wedstrijd kan ieder de zeilen die men wenst te gebruiken tijdens de wedstrijden opgeven. Hiervoor komt nog een apart bericht.

Willen degenen die hun boot graag ook officieel willen laten meten (kosten ~150 euro) dit formulier invullen?: https://forms.gle/r8Rwm9e5dguJrDBj9

Dan kunnen we gezamenlijk een afspraak maken voor een meting op Urk.

Alvast bedankt!

De wedstrijdcommissie