Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden / donateurs uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 17 maart en vangt aan om 19.30 uur. De locatie is ’t Jeugd, Richel 4, 8321 RX Urk. De stukken zijn u toegestuurd.