Uitnodiging Nieuwjaars receptie

De Nieuwjaars receptie van onze vereniging wsvdz wordt gehouden in het jeugd gebouw van Stichting Buurtwerk – Richel 4 – 8321 RX – Urk.

U bent van harte uitgenodigd !!!!!

Zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 tot 20.30 uur

Het bestuur.