Stremming scheepvaart Lorentzsluizencomplex

lorenz sluizenRijkswaterstaat voert van 17 mei tot en met 1 juli 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit revisie van de halsbeugellagers, het terughangen van de stormvloeddeuren en het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken van het Lorentzcomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. In deze periode vinden drie stremmingen voor de scheepvaart plaats.

Hinder scheepvaart
Van 17 mei 08.00 tot en met 10 juni 24.00 uur is de kleine sluis van het Lorentzcomplex gestremd. De halsbeugellagers van de kleine sluis worden vervangen. Scheepvaartverkeer kan via de grote sluis het complex passeren.

Van 17 mei 08.00 tot en met 1 juli 18.00 uur is de oostelijke doorvaart van de brug gesloten voor het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken bij de oostelijke doorvaart. De westelijke doorvaart is beschikbaar.

Op 27 juni van 12.00 tot en met 24.00 uur is de grote sluis gestremd. Dit is voorbereidend werk voor het terughangen van de stormvloeddeuren. De kleine sluis blijft beschikbaar voor het vaarwegverkeer voor schepen met een maximale afmeting van 60 meter x 8,20 meter. Grotere schepen kunnen de Afsluitdijk passeren via het Stevincomplex bij Den Oever.

Op 29 juni van 08.00 tot en met 20.00 uur zijn zowel de grote als de kleine sluis gestremd. In de grote sluis worden de stormvloeddeuren teruggehangen. Bij de kleine sluis wordt gewerkt aan de audio- en camera-installatie.

Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk op het Lorentzcomplex. Het scheepvaartverkeer kan de Afsluitdijk passeren via het Stevincomplex bij Den Oever.

De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd.

Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Kijk ook opwww.vaarweginformatie.nl.

Hinder wegverkeer
De werkzaamheden aan het sluizencomplex leveren voor het wegverkeer vooralsnog geen hinder op.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. Het bedieningssysteem is onlangs vervangen. Dit was nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast zijn en worden de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart te blijven faciliteren. In 2015 is mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2017. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.