Olympische baan wedstrijd

Beste zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Olympische baan wedstrijd op zaterdag 7 Mei start 10.00 uur.
Route 20 zal worden gevaren.

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling.

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee