Werkzaamheden aan de Urkersluis

Urkersluis-Foto-RijksmonumentenWERK 1

Dinsdag 5 april zijn er duikwerkzaamheden bij de Urkersluis tussen 8.00 en 12.00 uur.

De Urkersluis is dan gestremd voor de scheepvaart.

 

WERK 2

Provincie Flevoland gaat de houten sluisdeuren vervangen van de Urkersluis op Urk in de maand juni van dit jaar.

De werkzaamheden gaan twee weken duren verspreidt over drie weken. Deze werkzaamheden leveren vooral hinder

op voor de scheepvaart, doordat deze voor een aantal dagen is gestremd.

 

Inloopavond

Op donderdag 21 april houdt de provincie een inloopavond van 19 tot 21 uur. Waarschijnlijk gaat dit plaatsvinden in het gemeentehuis.

Dit moeten wij nog definitief afspreken met de gemeente.

 

Urkersluis is dicht voor de scheepvaart van

  • Maandag 13 juni 6.00 uur tot en met maandag 19 juni 6.00 uur;
  • Maandag 25 juni 6.00 uur tot en met maandag 4 juli 6.00 uur;
  • In de week van zondag 19 tot en met zondag 24 juni is de sluis open voor beroeps- en recreatievaart.

 

Op verzoek van de bedrijven op Urk en in Emmeloord wordt het werk in twee los van elkaar staande weken uitgevoerd,

zodat zij in die ‘vrije week’ de voorraden weer kunnen aanvullen over water. Omvaren kan voor de recreatievaart via de Friesesluis.

Voor beroepsvaart zijn geen alternatieve routes beschikbaar.

 

Hinder wegverkeer en afsluiting Sluisweg

De weg over de brug, de Sluisweg, wordt een 4-tal momenten kort gestremd ten behoeve van het uit en in hijsen van de sluisdeuren.

De weg is op die momenten kort gestremd voor het wegverkeer, fietsers en voetgangers. De korte stremming (< 1 uur) vindt plaats

in de week van 25 juni t/m 2 juli (we proberen dit buiten de spitstijden te doen).

Die week is de Sluisweg verder open voor al het verkeer. We maken één rijbaan beschikbaar voor het autoverkeer

(enig op onthoud kan er zijn doordat er stoplichten worden geplaatst zodat van beide richtingen het verkeer om de beurt door kan gaan)

en één rijbaan is beschikbaar voor fietsers.