IJsselmeer: windmolenpark met werkeiland: weg watersport?

89 Windmolens in het IJsselmeer

In het IJsselmeer worden 6 kilometer uit de kust 89 windturbines geplaatst. De windturbines zullen langs de kust van het IJsselmeer geplaatst worden. Het betreft hier de strook vanaf Breezanddijk tot en met Stavoren. Ondanks vele protesten vanuit de bevolking, milieubeweging, visserij, toeristische sector en gemeenten lijken de plannen vast te staan. Provinciale Staten van Friesland hebben hun bezwaren laten vallen en in september 2015 ingestemd met het plan van minister Kamp (Economische zaken).

Er waren diverse alternatieven aangeboden zoals plaatsing langs de gehele Afsluitdijk, maar daar is de minister niet gevoelig voor. Er moet hoe dan ook in 2020 dor Friesland 530 megawatt windenergie geproduceerd worden. Het IJsselmeer zal daarvan minstens 316 megawatt moeten leveren.

Werkeiland in IJsselmeer

Naast de 89 windmolens, met een hoogte van 95 meter en een rotor van minimaal 120 meter, zal er ook een werkeiland aangelegd worden in het IJsselmeer. Het ligt in de bedoeling dat na dat de bouw gereed is dit eiland een natuurgebied zal worden.

Toerisme en watersport

Volgens Windpark Fryslân zal het windpark niet storend zijn voor toerisme zoals watersport. Men is in de overtuiging dat het een veilig gebied wordt voor de watersport. Er zijn zelfs plannen geopperd om vaarroutes tussen de windmolens te creëren met aanlegplaatsen zodat het er leuk wordt.

Watersporters denken daar anders over

“We komen juist naar Friesland en het IJsselmeer vanwege het weidse waterlandschap en de onbeperkte mogelijkheden om te varen” is de veelgehoorde kreet van veel watersporters uit zowel Nederland als Duitsland. Dat gaat straks anders worden. Met name zeilers zullen er hinder van gaan ondervinden, “Misschien moeten we wel een nieuw vaargebied zoeken of gewoon in ons eigen land blijven” laat een Duitse Watersporter weten.

De toeristische industrie is een van de grote inkomstenbronnen van Friesland, ook voor de werkgelegenheid is de watersportbranche en aanverwante bedrijven zoals horeca zeer belangrijk, dat kan wel eens anders worden als veel watersporters een ander vaargebied gaan zoeken.

Link: | windparkfryslan.nl |