Betalen voor gebruik ‪marifoon‬

CBNP0288Ingangsdatum: 1 januari 2016
Wat verandert er?

Particuliere en zakelijke registratiehouders moeten straks een vergoeding voor maritieme zendapparatuur gaan betalen. Het gaat om de kosten voor de uitvoering van en het toezicht op het geregistreerde frequentiegebruik.

Vanaf 1 januari 2016 zou u een bedrag betalen van € 31 per registratie (over 2016). Dit tarief geldt voor één registratie, ongeacht het aantal apparaten. In het najaar van 2015 zou het Agentschap Telecom de definitieve tarieven voor marifoongebruik bekend maken.

Alle registratiehouders zouden in september en oktober per brief geïnformeerd worden. Bij deze brief zou ook een overzicht van de registratiegegevens zitten, met het verzoek om deze op juistheid te controleren. Eventuele wijzigingen zouden dan liefst voor 1 december 2015, zelf in het gebruikersregister doorgevoerd moeten worden. Ook als niet langer meer gebruik wordt gemaakt van de registratie kan deze via het gebruikersregister worden ingetrokken. Let wel: als een registratie na 31 december 2015 wordt ingetrokken moest het bedrag van 31 Euro over 2016 worden betaald. Het gebruikersregister is te vinden op de website van het Agentscap telecom

De rijksoverheid rekent steeds meer kosten die zij maakt zoveel mogelijk door aan de gebruikers van de betreffende dienst. Met het in rekening brengen van het tarief voor registraties sluit Agentschap Telecom aan bij dit algemene kabinetsbeleid. Overigens brengt Agentschap Telecom ook bij zijn vergunninghouders vergoedingen in rekening. In het najaar, in oktober is de publicatie geweest in de staatscourant en zijn alle tarieven van Agentschap Telecom voor 2016 bekend.

Uit de overheidsinformatie blijkt dat de regeling is gepubliceerd in de staatscourant. Onder de “Regeling van de Minister van Economische Zaken” van 30 september 2015, nr. WJZ / 15127483, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2016)