Marifoon gebruik

marifoonVoor veel coaches, trainers en instructeurs of recreatieve watersporters die op het IJsselmeer of ander ruimer water hun sport beoefenen en daarbij voor hun eigen veiligheid een (portable) marifoon gebruiken vinden het niet handig om de vereiste scheepsnaam in hun Identificatiecode te hebben.

Zij gebruiken vaak meerdere kleine vaartuigen waarvan de naam soms nauwelijks of niet zichtbaar is of die niet eens een scheepsnaam hebben. Liever hebben zij daarom in plaats van de scheepsnaam hun eigen naam als identificatie. Het Watersportverbond is hierover in overleg getreden met Agentschap Telecom met het volgende resultaat: Via een aanvraag bij Agentschap Telecom kan de marifoonbezitter de scheepsnaam omzetten in de eigen naam. In de aanvraag moet staan waarvoor het gebruik nodig is en de NAW gegevens en geboortedatum in verband met het bedieningscertificaat.

Zoals bekend dient bij marifoongebruik de zender zich bij elke uitzending te identificeren (internationale wetgeving). Normaal is dat de scheepsnaam en/of het ‘international call sign’ (roepnaam.) Tijdens nood, spoed en veiligheidsverkeer zal dan ook het type en eventueel andere gegevens van het vaartuig waarop de eigenaar zich bevindt moeten worden omschreven, anders weten hulpdiensten beslist niet waar ze naar moeten uitkijken.
Men moet zich realiseren dat als men de bootnaam uit de identificatie laat verwijderen en vervangt door de naam van de eigenaar, essentiële gegevens kunnen ontbreken als er hulp verleend moet worden. Men kan dat voorkomen door een zo goed mogelijke omschrijving van vaartuigtype, kleur, afmeting etc. in de aanvullende gegevens op te nemen. Via het frequentiegebruikersregister op de website van Agentschap Telecom kan men dit soort gegevens op elk moment zelf actualiseren.