Uitnodiging Up- down wedstrijd

Beste zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Up- down wedstrijd op zaterdag 13 Juni start 10.00 uur.
Net voor de wedstrijd zal een rak worden uitgezet welke precies in de lengte richting van de windrichting zal komen te liggen. Het is de bedoeling dat dit rak een aantal keren zal worden gevaren.
Afhankelijk van de wind zal op de dam, het aantal keren dat het rak gezeild dient te worden, bekend worden gemaakt.Tevens zullen ook de boeien bekend worden gemaakt.
Het palaver zal om 9 uur zijn! Daarom inschrijvingen voor 9 uur!!!

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling.

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee