Uitnodiging voor de Olympische baan

Beste zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Olympische baan wedstrijd op zaterdag 6 Juni start 10.00 uur.
Route 20 zal worden gevaren.

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling.

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee