AANPASSING brochure Staande Mast Route 2013

De aanpassing heeft betrekking op brug 6 (spoor(hef)bruggen Gouda. Door een wijziging n.a.v. een melding is de werkwijze in het bedienen van de spoorbruggen anders geregeld dan in de brochure staat genoemd. Juist is:

– Het hele jaar (zomer en winter) een * bij 08.30, 16.30 en 18.30, met als voetnoot: * Brugopening aanvragen uiterlijk twee uur van tevoren onder nummer 0182–513096 en is uitsluitend bestemd voor doorvaart van de beroepsvaart. Zeiljachten die reeds liggen te wachten mogen meeliften als goed wordt aangesloten.

De brochure Staande Mast Route 2013 kunt u hier downloaden.