Uitnodiging nieuwjaars receptie 2013

Uitnodiging Nieuwjaars receptie.

De Nieuwjaars receptie van onze vereniging wsvdz wordt gehouden in het jeugd gebouw van, Stichting Buurtwerk – Richel 4 – 8321 RX – Urk.

Tevens zal er een foto reportage gepresenteerd worden door Willy en Ton Gilles welke een reis met hun boot naar de lofoten gemaakt hebben.

U bent van harte uitgenodigd !!!!!

Zaterdag 5 januari 2013 van 18.00 tot 20.00 uur

Het bestuur.