Wat beklaauw je…..

“Die zich veel werks over den hals wil halen bestelt zich een schip..”

Verzuchte Nicolaes  Witsen in zijn bekende standaardwerk:   “Aeloude en Hedendaagse scheepsbouw en bestier” (1671)

Nicolaes Witsen, Burgemeester van Amsterdam en Ambachtsheer van Urk en Emmeloort (Schokland) wist waarover hij sprak, hij was zeer geïnteresseerd in de scheepsbouw van zijn tijd, en van zijn gegevens werd dankbaar gebruik gemaakt bij de bouw van de “Batavia” in Lelystad. In het verleden heb ik me met mijn scheepjes “veel werks op den hals gehaald..” en ik kreeg regelmatig bezoek van lieden die dan belangstellend vroegen:

“Wat beklaauw je ouwe….”

“Nu kan ik ze over mijn ouderdom nog wel enige informatie verschaffen, alleen met dat “klaauwen”  wist ik niet goed raad. Tot het moment, dat de ”Aeloude… “   mij het noodzakelijke inzicht gaf.

In de “Verklaringhe van scheeps spreekwoorden”  in Hoofdstuk 4, zegt onze oude Ambachtsheer:  Klaauwen: het weeder herstellen van schepen……

Nu wist ik gelijk dat de regelmatig aan mij gestelde vraag zeer terecht was!

Dat deze term eeuwenlang op Urk kon voortleven is geen wonder, er is al heel wat “of e klaauwd”  om de voormalige houten schepen drijvend te houden.

Onze voorvaderen hadden nooit kunnen vermoeden dat deze generatie het “klaauwen” nog een zou beoefenen voor hun genoegen, en het dan nog leuk vinden ook…!

Gerrit Pasterkamp