Obligatie nieuws update 3

Beste watersporters,

Weer even een update van de penningmeester inzake onze obligatie lening, de teller telt langzaam verder.
De eerste bedragen zijn gestort, verder enkele harde toezeggingen ontvangen van enkele leden afgelopen tijd.

Het is goed uw penningmeester op de hoogte te stellen als u in de nabije toekomst mee wenst te doen met onze obligatie actie, dan kan rekening worden gehouden met uw bijdrage, op deze manier kunnen we een goed overzicht krijgen van wat er eventueel aanvullend moet worden gefinancierd.
Dit laatste willen we eigenlijk niet, want dat brengt extra kosten (eenmalig) met zich mee, maar ook de post rente zal hoger uitvallen de komende jaren.
Dus graag een mailtje van diegenen welke straks een bijdrage willen doen, veel vragen wij eigenlijk niet voor zo’n goedkope lig-/ of stallingsplaats (zie vorige publicatie).

Ondertussen zit uw bestuur niet stil om ook andere bronnen aan te boren, er wordt op dit front ook ontzettend veel werk verzet (ook door leden)!

Nu de stand…………………………………EURO 11.500,- !, zoals u ziet het bedrag groeit, langzaam doch gestaag. Dat geeft dus moet om dit wederom onder uw aandacht te brengen en een beroep te doen om te reageren middels een financiële bijdrage.

De penningmeester.