Obligatie nieuws update 2

Beste watersporters,

Het is ongeveer 14 dagen geleden dat ik de eerste update schreef met betrekking tot onze obligatie lening, hierin heb de zaken in de meest negatieve zin benaderd.

Nu de realiteit, deze is anders en als u het goed heeft gelezen, de ‘ lat’ is op 75.000,- gesteld, dit is de ultieme uitdaging, maar zal ca 10.000,- lager uitvallen, dus aan de hoge kant begroot! Maar u bent niet anders gewend van uw penningmeester, deze houdt van ruime begrotingen!

Verder is de aflossing gesteld op 2.500,- per jaar, dit is een minimum, iemand die onze jaarcijfers van afgelopen jaren eens goed gaat bekijken, ziet dat er afgelopen jaren ruimte was voor een drie-/ a viervoud van dit bedrag!

De aflossing gaat dus veel sneller dan u denkt en dat is ook de bedoeling van het bestuur. Een totale looptijd van 6 tot 10 jaar is dus realistisch te noemen.

Ik heb verder eens zitten rekenen, afgelopen jaren op een rij gezet, de conclusie is dat als ieder lid een inbreng doet van ca. 500,- a 1.000,- dan hebben we riant onze financieringsbehoefte rond! Voorts ben Ik mij bewust dat niet iedereen zomaar even dit bedrag kan missen, maar gemiddeld genomen moeten we daar uit kunnen komen, iedere 100 euro is welkom.

Nu de huidige stand, 8.700,-, wat mij betreft enigszins tegenvallend ! Echter ik heb mondeling nog enkele gesprekken gehad met leden die mij toezeggingen deden, de concrete bedragen hoor ik nog graag van deze, ook de termijn van storting hoeft niet direct te zijn, eind december storten mag ook.

Voorts worden ook andere bronnen momenteel bewerkt, waarover later meer.

Ik verwacht dus iets meer respons, niet alleen met directe gelden op de rekening, maar ook eventuele concrete toezeggingen graag even mailen.

De penningmeester