Obligatie nieuws

Beste watersporters,

Ruim een week geleden heeft een ieder een mail gehad, met betrekking tot de uit te geven obligaties, de eerste gelden zijn reeds toegezegd en of gestort op de rekening.

Momenteel is de stand € 8.000,00 aan toegezegde of ontvangen bedragen.

Voor de duidelijkheid, het wordt een lening tegen 0% of 3% rente, dit is uw keuze. Verder zullen de uit te geven obligaties, nominaal € 100,00 per obligatie bedragen, en per obligatie wordt er uitgeloot.

In het meest negatieve scenario is uw looptijd, als de volle 75.000,- (is echt de bovenkant) wordt bereikt en als al uw obligaties helemaal aan het eind worden uitgeloot en als er geen extra uit lotingen gebeuren, 30 jaar.

Dit lijkt heel erg lang, maar om hier op uit te komen gaat het naar mijn idee niet goed met onze club, maar wordt u ook getergd door ‘ het (nood)lot’ en uzelf weet wel beter.

Met belangstelling zie ik uw reacties tegemoet,

De penningmeester