Nieuwe website http://www.vaarweginformatie.nl

Rijkswaterstaat bundelt actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarwegen op de nieuwe website http://www.vaarweginformatie.nl Beroeps- en recreatievaarders kunnen bovendien via ‘mijn vaarweginfo’ een persoonlijk gratis abonnement aanmaken en daarmee informatie op maat ontvangen. Ze kunnen aangeven welke specifieke informatie ze wanneer en op welke manier willen ontvangen. Bijvoorbeeld elk uur de scheepvaartberichten over het IJsselmeergebied per sms. Of één keer per dag de waterstanden bij Lobith per e-mail. ‘Alle informatie op één plek gebundeld en snel toegankelijk’ was een veel gehoorde wens van vaarweggebruikers. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) alle vaarweginformatie onder te brengen in één systeem. Dit systeem FIS (Fairway Information Services) is nu operationeel en toegankelijk via http://www.vaarweginformatie.nl

Via www.vaarweginformatie.nl vindt u onder meer scheepvaartberichten, gegevens zoals bedieningstijden en afmetingen van bruggen en sluizen en diepgang van vaarwegen, waterstanden, afvoeren en doorvaarthoogten, seizoensinformatie zoals ijskaarten en zwemwaterberichten.

De website is opgezet als samenwerkingsplatform van meerdere vaarwegbeheerders. Dat betekent dat er op de website informatie ontsloten wordt die niet alleen van Rijkswaterstaat afkomstig is. Zoals de Berichten aan de scheepvaart en de VIN-database met onder meer de bedientijden van bruggen en sluizen. Wel is Rijkswaterstaat trekker van het project en beheerder van de website. Rijkswaterstaat streeft ernaar om de samenwerkingsafspraken in de toekomst verder uit te breiden.

Bron: http://www.vdjs.nl