6 uurs wedstrijd

Aankondiging van en uitnodiging tot deelneming aan de 6-uurswedstrijd op zaterdag 7 Juli 2012 op het IJsselmeer.
Namens het bestuur van Watersportvereniging ‘De Zuiderzee’ nodigt de wedstrijdcommissie de ledeneigenaren en overige belangstellende eigenaren van kajuitzeiljachten en rond- en platbodemjachten uit tot deelname aan de 6-uurswedstrijd op
bovengenoemde datum. Deelneming staat open voor genoemde schepen waarvan mag worden geacht dat het varen op het IJsselmeer vertrouwd is. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdbepalingen van kracht. Neemt u daarvan nota!
Welke schip en zijn bemanning ziet kans om binnen 6 uur tijd zo veel mogelijk zeemijlen te varen.
Inschrijven:
09.00 tot 09.45 uur inschrijven op de dam, inschrijfgeld 5,00 Euro (waar indien nodig enige uitleg volgt.)
09.30 uur sein op de dam ( gelijk zetten klokken)
09.55 uur sein op de dam (vlaggen neer ) een ieder moet zich op dit moment achter de startlijn bevinden en er mag niet meer op de motor worden gevaren.
Start:
De starttijd is vastgesteld op 7 Juli 2012 om 10.00 uur. Sein op de dam (vlaggen weer in top)
Traject:
LET OP!:
Als eerste rak van de baan moet worden gevaren startlijn – UK10 met een afstand van 1.36 mijl.
De UK10 moet aan BB of SB worden gerond, afhankelijke van het volgende rak, vervolgens kunnen naar keuze de rakken worden gevaren, waarvan de afstanden staan aangegeven in het bijgevoegde diagram.
Elk rak mag slechts maximaal twee keer worden gevaren en meegerekend!
Andere dan de aangegeven rakken zijn niet toegestaan!
Bij elke boei houdt u bij welke tijd het was, over welke boeg de ronding plaatsvond en de lengte van het afgelegde rak. (Dus als de boei aan BB kant van uw schip langsgaat, schrijft u op BB).
Denk er om dat u ten opzichte van de volgende boei geen lus maakt U krijgt hiervoor (bijgevoegd) een formulier, dit dient u zo spoedig mogelijk na de finish, maar in elk geval binnen een half uur, ondertekend bij de wedstrijdcommissie in te leveren.
Finish:
De lijn van aankomst is dezelfde als de lijn van starten. Deze dient echter voor de finish van west naar oost te worden
doorvaren.
Als laatste rak dient een van de volgende rakken te worden gekozen:
UK10 – finishlijn 1.36 mijl
HR-A – finishlijn 2.96 mijl
EZ 1 – finishlijn 3.03 mijl
De finish moet plaatsvinden tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
De jachten die na 16.00 uur finishen, krijgen een straftijd in mijlen, afgeleid van het aantal gezeilde mijlen, vermeerderd met een extra strafmijl. De jachten die finishen na 16.30 uur worden gediskwalificeerd. Tijdwaarneming geschiedt vanaf de dam.
Tot zaterdag,
De wedstrijdcommissie

Download hier de formulieren voor de 6 uurs wedstrijd.

6 uurs diagram 2012

6 uurs invulformulier 2012