Folder staande mast route 2012

Folder Staande Mastroute 2012 is geactualiseerd en was op de Hiswa Amsterdam Boat Show 2012 voor het eerst op de stand van Varen doe je samen! verkrijgbaar.

Dankzij de Staande Mastroute kunt u (met een vaarsnelheid van negen kilometer per uur) in 24 uur van het IJsselmeer naar de Volkeraksluizen varen!

(Zeil)boten met een hoogte van meer dan zes meter kunnen van Delfzijl naar Vlissingen varen via de Staande Mastroute. Schepen kunnen dankzij deze route in de zomer met een staande mast (die niet meer dan dertig meter hoog mag zijn) bijna het hele land doorvaren.

De Staande Mastroute loopt over vaarwegen van allerlei verschillende beheerders. Om de route bruikbaar te houden, zijn goede afspraken nodig. Onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat is daarom voor het middendeel van deze route, van het IJsselmeer tot de Deltawateren, een routeakkoord gesloten tussen de diverse brug- en vaarwegbeheerders.

Het routeakkoord is vooral gesloten om ervoor te zorgen dat de bedieningstijden van bruggen en sluizen goed op elkaar aansluiten. Daarnaast worden werkzaamheden en onderhoud zo gepland, dat het de hele zomer door mogelijk blijft om de route te volgen.

De belangrijkste informatie over de Staande Mastroute vindt u in de brochure. Download hier de brochure van 2012.

Brochure Staande Mast Route 2012

Bron: http://www.varendoejesamen.nl/