Laatste TKN examen voor houders Klein Vaarbewijs 2

Het verkorte examen TKN voor houders van Klein Vaarbewijs 2  gaat verdwijnen. Op 21 april 2012 is het de laatste mogelijkheid voor houders van het Klein Vaarbewijs 2 (KVb2) om een verkort examen af te leggen voor het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN).

Gebleken is dat steeds meer kandidaten kiezen voor het volledige examen, omdat dit examen de leerstof volledig dekt en minder fragmentarisch is. Bij het verkorte examen wordt de kennis van het Klein Vaarbewijs II veronderstelt aanwezig te zijn, waardoor een groot deel van de examenvragen van het volledige examen niet gesteld hoeven te worden.

Aanpassingen TKN-examen
Het vervallen van het verkorte examen is niet de enige verandering die gaat plaatsvinden. Het examenreglement is op een aantal punten aangepast. Het examen TKN zal meer als vervolg (varen op zee) op het KVb2 (varen op binnenwateren) beschouwd worden. Het werken in de zeekaart en met de getijden blijven belangrijke onderdelen, maar ook de kennis die noodzakelijk is om bijv. verkeersscheidingsstelsels te passeren. Gribfiles worden nu ook opgenomen in de examenstof. Tijdens het examen worden opzoekgegevens beschikbaar gesteld om de praktijk beter te benaderen. Er is overleg met de Hydrografische Dienst over een nieuwe speciale examenkaart waarin grotere stroomsnelheden en variatie toegepast worden en aanloopkaarten verwerkt zijn.

Bovenstaande veranderingen zijn tot stand gekomen op advies van een ingestelde werkgroep. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van analyses van enquêtes en examenresultaten, maar ook van de internationaal geldende standaards.
Het nieuwe TKN-examenreglement is bij het examen van 8 december 2012 voor het eerst van kracht.

Informatie en brochure
Informatie en de TKN-brochure met alle gegevens over het examen, de aanbevolen leermiddelen en cursusmogelijkheden is te zien en/of te downloaden op de website van het watersport verbond. Leden van het Watersportverbond krijgen korting op het examentarief.

TKN-examen
Het TKN-examen is vooral bedoeld voor hen die op zee (willen gaan) varen. Het is bekend dat alleen een GPS en IJsselmeer of waddenervaring niet voldoende zijn om veilig en verantwoord op zee te kunnen varen. Er komt veel meer bij kijken dan is opgenomen in bijvoorbeeld de examenstof van KVb2.

Het TKN-certificaat geeft recht op het ICC (International Certificate of Competence) voor Coastal waters dat in veel landen verplicht is. Bovendien kan men met het TKN-certificaat een verkort examen (VBB) afleggen om in het bezit te komen van Klein Vaarbewijs 2. Bezitters van het KVb 1 kunnen, als ze van plan zijn KVb 2 te behalen, in plaats daarvan ook het TKN-examen afleggen. Het certificaat Theoretische Kustnavigatie geeft ook recht op het diploma KVb2. Het TKN-certificaat is tevens een verplicht onderdeel van de CWO-diploma’s Zeezeilen.

Bron: http://www.watersportverbond.nl