Nederlandse Kustwacht 25 jaar. 26 februari 2012

26 februari 1987 om 16.50 uur werd in IJmuiden de samenwerkingsovereenkomst voor de Kustwacht getekend door de ministers Smit Kroes (Verkeer en Waterstaat), Ruding (Financiën), Korthals Altes (Justitie), De Koning (Binnenlandse Zaken), Van Dijk (Landbouw en Visserij) en Secretaris-Generaal de Man (Defensie). De Nederlandse Kustwacht ging op dat moment officieel van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden.
Vanaf 1 januari 1995 werd het Ministerie van Defensie verantwoordelijk voor het operationele deel van de Kustwacht, het Kustwachtcentrum. Dat betekende verhuizing naar Den Helder dat op 21 november 2001 werd gerealiseerd.
In de afgelopen 25 jaar is onder de vlag van de Kustwacht tussen 25.000 en 30.000 keer hulp verleend op het gebied van de maritieme hulpverlening en de opsporing en redding. Hierbij worden middelen ingezet van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Defensie, Offshore, Rijkswaterstaat en particulieren waarmee samenwerkings-overeenkomsten zijn afgesloten. Op het gebied van de handhaving worden jaarlijks in Kustwachtverband honderden controles uitgevoerd in het kader van grensbewaking, politie, douane en visserij.
Vergeleken met 25 jaar geleden zijn grote stappen voorwaarts gezet en staat er thans een organisatie die er wezen mag.
Het motto van de Nederlandse Kustwacht is en blijft ‘Wakend in Dienstbaarheid’ (Servamus Servientes).

Jubileum editie Kustwacht op koers nr 1-2012 klik om te openen