Staatssecretaris Bleker neemt gedragscode in ontvangst

Vrijdag 17 februari zal de gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied voor watersporters overhandigd worden aan Staatsecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie door de waterrecreatiesector en natuurorganisaties.

De gedragscode is een van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector (landelijk verenigd in de Regiegroep Recreatie & Natuur), Vogelbescherming Nederland en de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). De code is opgesteld ten behoeve van het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. De code stimuleert waterrecreanten hoe ze op een verantwoorde wijze met dit gebied moeten omgaan.

De gedragscode toont aan dat waterrecreatie én natuurbelangen in het IJsselmeergebied uitstekend samen kunnen gaan. De waterrecreatiesector en natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat de code als voorbeeld kan dienen voor de overige Natura 2000-gebieden in Nederland. Net als in het IJsselmeergebied gaan het verantwoord omgaan met natuurwaarden en draagvlak ook hier hand in hand.

Regiegroep Recreatie & Natuur
Regiegroep Recreatie en Natuur is de gebundelde kracht van recreatieondernemerpartijen en recreantenorganisaties. Aangesloten zijn het Watersportverbond, RECRON, HISWA Vereniging, Kon. Horeca Nederland, ANWB, Nederlands Platform voor Waterrecreatie en Kon. Sportvisserij Nederland. Deze belangenorganisaties van recreatieondernemers en recreanten richten zich samen op het succesvol laten samengaan van recreatie en natuurbescherming.

Presentaties
Alvorens de overhandiging van de gedragscode staan er staan meerdere presentaties op het programma, namelijk:

– Samenwerking als vertrekpunt voor goed natuurbeheer en -gebruik
    Fred Bloot, voorzitter Regiegroep Recreatie en Natuur
– Watersport eco2: natuurlijk evenwicht tussen watersporteconomie en ecologie
    Geert Dijks, hoofd branchebelangen HISWA Vereniging
– Van draagvlak naar doen
    Maurice Leeser, directeur van het Watersportverbond
– Het belang van samenwerking tussen Natuur en Recreatie
    Fred Wouters, directeur Vogelbescherming, mede namens de VBIJ

Bron: 17-02-2012 http://www.watersportverbond.nl/