Beroep Raad van State Windturbinepark Urk

Beroep Raad van State Windturbinepark Urk
Datum: 25-02-2011 – Bron: Hiswa
HISWA Vereniging heeft via de Stichting Waterrecreatie IJsselmeer & Randmeren beroep aangetekend tegen het Besluit Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder nabij Urk.

Door de aanleg van de windparken worden toervaarders, watersportbedrijven, de beroepschartervaart en sportvissers rechtstreeks in hun belangen getroffen, omdat de huidige bijzondere belevingswaarde van het watergebied voor de recreant wordt aangetast, de attractiviteit daalt en bevaarbaar water verloren gaat.

Attractiviteit IJsselmeergebied ernstig aangetast
“Wij vrezen dat de attractiviteit van het IJsselmeergebied ernstig wordt aangetast”, aldus Gerdina krijger, regiomanager bij HISWA vereniging. “Door de bouw van de buitendijkse windturbines wordt een nieuwe laag aan het landschap toegevoegd, die visueel een sterk omheiningeffect heeft. Met name in het voorjaar en zomer (dus tijdens het recreatieseizoen) zullen de enorme afmetingen van de windturbines door gunstige weersomstandigheden geregeld tot op 40 kilometer zichtbaar zijn. Windturbines met een rotordiameter van 107 tot 127 meter en een as hoogte van 95 tot 135 meter, vergelijk hoogte Euromast) horen niet in het open IJsselmeergebied thuis. Bovendien wordt een kilometers lange zone van 1.100 meter gewijzigd in onbevaarbaar water voor de grote watersport”.

Krijger vervolgt “Het IJsselmeergebied is een uniek watersportgebied van internationale betekenis, waar een kwart van de totale omzet van de Nederlandse watersportindustrie wordt gerealiseerd. Met een omzet € 636 miljoen euro en 6.000 bijbehorende arbeidsplaatsen, is de watersport in het IJsselmeergebied een economische speler van formaat. Daarnaast zorgen Toervaarders (passanten) in het gebied voor een extra impuls voor de regionale en lokale economie en werkgelegenheid. Per dag wordt door passanten gemiddeld € 95 uitgegeven aan havengeld, dagelijkse boodschappen, recreatief winkelen, cultuur- en horecabezoek. Dit betekent dat jaarlijks door deze groep ruim € 75 miljoen wordt besteed bij de plaatselijke middenstand in het IJsselmeergebied”.

Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren
De Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren is een samenwerkingsverband van HISWA Vereniging, het Watersportverbond, de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) en Sportvisserij Nederland. Via haar website de mening gepeild van haar achterban. Maar liefst 90% geeft aan tegenstander te zijn van de aanleg van de windparken vanwege de grove aantasting van de open ruimte en de natuurlijke waarden van het gebied. Hieruit blijkt dat draagvlak ontbreekt. (Zie http://www.stichtingwaterrecreatie.nl, onder ‘Actueel’, punt 6).