Varen doe je samen !!!!

Het vaarseizoen staat weer voor de deur, tijd voor een Varen doe je samen! update.

Eindrapportage enquete Varen doe je samen!

Eind vorig jaar heeft een enquete op de website gestaan. De vragen zijn dit keer door meer mensen ingevuld als in 2009, hier zijn we erg blij mee. Ook het percentage beroepsschippers dat dit keer heeft meegedaan lag hoger. Ondanks het feit dat men nog steeds erg positief is over het project, is het gemiddelde rapportcijfer gedaald. Er moet dus wel iets gebeuren. We gaan daar in 2011 hard aan werken. De eindrapportage is te vinden op www.varendoejesamen.nl. Als u naar aanleiding van de rapportage opmerkingen of aanbevelingen hebt kunt u die doorgeven via [email protected]

Terugblik 2010


In de Varen doe je samen! campagnes is veel aandacht voor de dode hoek van de beroepsvaart, de plaats op de vaarweg en het gedrag in sluizen. Ook is er aandacht voor kanoërs, roeiers en zwemmers in de vaarweg. Door middel van knooppuntenboekjes, flyers, posters en folders is voorlichting gegeven. Ook zijn in 2010 langs drukke vaarwegen billboards geplaatst.

  • Er zijn in 2010 meer dan 50.000 knooppuntenboekjes uitgegeven, het jaar 2009 meegerekend zijn dit er 120.000.
  • De nieuwe website is gelanceerd en trekt maandelijks tussen de 30.000 en 40.000 unieke hits.
  • Vanaf de website zijn er duizenden knooppuntenboekjes en folders gedownload.
  • De flyer ‘Veilig het Water op!’ is in 4 talen (Nederlands, Duits, Engels en Frans) meer dan 80.000 keer verspreid.
  • Wederom is de DVD ‘Veilig varen doen we samen’ verspreid.
  • Succesvolle lokale initiatieven die het veilig varen in de regio’s moet bevorderen met als leidraad Varen doe je samen! Verkeersleiders op de vaarweg constateren daadwerkelijk dat er minder gevaarlijke situaties ontstaan op kritische verkeerspunten op de vaarweg.

Knooppuntenboekjes 2011

De afgelopen jaren stonden de boekjes ook als pdf op de website. Deze boekjes zijn ontzettend vaak gedownload, waar we erg blij mee waren. Aan alle boekjes is dit jaar wat ‘extra algemene informatie’ toegevoegd waardoor de boekjes completer, maar ook iets dikker zijn geworden. Vanwege de drukkosten en het feit dat dikkere boekjes niet meer goed in de verzamelmap passen hebben we de boekjes in sommige gevallen weer wat ingekort. Dat wil zeggen iets minder foto’s en soms een knooppunt op één pagina.

Naast de gedrukte boekjes hebben we dit jaar voor het eerst speciale webversies. Dit zijn de boekjes met alle informatie en alle foto’s. Deze zijn dus in sommigen gevallen dikker dan de gedrukte boekjes. Deze pdf bestanden zijn trouwens ook prima (aan boord) te lezen op een Smartphone of iPad!

Eventuele opmerkingen kunt u aan ons doorgeven via [email protected]

Verzamelmappen

Vorig jaar zijn dikkere verzamelmappen gemaakt waar alle boekjes (inclusief de brochure over de staandemastroute) in passen. Deze mappen zijn grotendeels op. Helaas is het niet mogelijk om dit voorjaar nieuwe mappen te laten maken, heel misschien later dit jaar. Er zijn nog wel oude (iets dunnere) mappen beschikbaar, deze worden dit jaar gewoon verspreid. Veel mensen hebben natuurlijk al een map, maar het kan dus zijn dat u een eigen map aan moet schaffen.

Beurzen 2011

De geactualiseerde knooppuntenboekjes en het andere voorlichtingsmateriaal van Varen doe je samen! is weer gratis verkrijgbaar op de stands van de provincie Fryslân en het Watersportverbond. Boot Holland vindt plaats van 11 t/m 16 februari 2011 in WTC Expo in Leeuwarden.

Ook is Varen doe je samen! dit jaar weer met een stand aanwezig bij de jaarlijkse HISWA Amsterdam Boat Show van 1 t/m 6 maart 2011 in Amsterdam RAI. Varen doe je samen! is te vinden op stand 04.222.

Distributiepunten → watersportwinkels

Er worden ook dit jaar geen knooppuntenboekjes (op bestelling) verstuurd. Vanaf half februari liggen de boekjes – zolang de voorraad strekt – weer bij circa 25 watersportwinkels verspreid door het land. Kijk voor een overzicht op www.varendoejesamen.nl

Handhavingthema’s 2011

Let op: Dit jaar letten RWS, KLPD, havenpolitie en andere handhavers extra op de volgende onderwerpen:

  • Varen onder invloed

o    In 2010 is het toegestane alcoholpromillage voor schippers verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. Doel van de maatregel is dat personen scherp en alert zijn als zij een vaartuig besturen. De Nederlandse regels zijn hiermee in overeenstemming gebracht met omringende landen, en met de regels voor de weg.

  • Verkeerde plaats op de vaarweg (verkeerde wal)
  • Snelheid met daaraan gekoppeld hinderlijke waterbeweging

o    Kijk dus regelmatig achterom en check uw hekgolf.

o    Minder vaart als er boten langs de kant liggen afgemeerd.

Wijziging e-mailadres?

Regelmatig krijgen wij updates retour omdat een e-mailadres niet meer werkt. Als u een nieuw mailadres krijgt of als u zich wilt afmelden voor deze updates kunt u dat aan ons doorgeven via [email protected]