Jaarlijkse algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden / donateurs uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op vrijdag 17 maart en vangt aan om 19.30 uur. De locatie is ’t Jeugd, Richel 4, 8321 RX Urk. De stukken zijn u toegestuurd.

Geert Snijder overleden

Vanmorgen, zaterdag 18 februari werden we voor de tweede keer in korte tijd opgeschrikt door het plotselinge overlijden van een lid van onze vereniging. Geert Snijder is plotseling op de jonge leeftijd van 48 jaar overleden. Geert, een sociaal bewogen en betrokken mens die zich in ons dorp ingezet heeft binnen diverse organisaties en betrokken bij de jeugd in brede zin. Binnen de vereniging betrokken bij de wedstrijden en altijd van de partij met de zeilboot “Ut Drift”.

We zullen Geert missen en we wensen Alie en de kinderen heel veel sterkte met dit plotselinge grote verlies.

Antifouling

Er is een nieuwe voorlichtingscampagne over antifouling gestart. Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen, schaaldieren en zeepokken op het onderwaterschip tegengaat.

Veel aangroeiwerende verf bevat biociden als koper en zink en die zijn belastend voor het watermilieu.

De voorlichtingscampagne is gericht op het maken van een nieuwe keuze van onderwaterverf die goed werkt èn beter is voor de waterkwaliteit. Er is een helpdesk opgezet waar watersporters terecht kunnen met vragen over milieuvriendelijk bootonderhoud.

Veel bootbezitters gebruiken vaak jaren achtereen dezelfde onderwaterverf. Ook worden er middelen gebruikt die in Nederland verboden zijn.  Welke middelen zijn toegelaten, wordt bepaald door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB).

Eind 2014 zijn een aantal toelatingen van Antifoulings vervallen. Zonder toelating mag een Antifouling niet verkocht (en aangebracht) worden. Sindsdien is er veel onduidelijkheid over wat nu eigenlijk wel en niet mag en wat eventuele alternatieven zijn. Op de website van ‘Varen doe je Samen!’ wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan en er worden alternatieven weergegeven.

Veel verboden middelen zijn te koop via internet. Het aanbrengen van verboden middelen is strafbaar. Bij een controle riskeer je een boete van € 2500,00 en moet de laag weer verwijderd worden.

Op de website van Varen doe je Samen is een lijst te vinden met goedgekeurde antifouling. Klik hier om naar de site te gaan van Varen doe je Samen.

Maarten Post overleden

Vandaag werden we opgeschrikt door het bericht dat Maarten Post, voorzitter van de vereniging, is overleden. Na een kort maar zeer ernstig ziekbed moeten we afscheid gaan nemen van Maarten.

Maarten, een heel eigen persoonlijkheid, heeft altijd heel veel inzet getoond voor de vereniging. Nooit was iets te veel en onvermoeid toonde hij zijn tomeloze inzet. Maarten is jarenlang penningmeester van de vereniging geweest en een aantal jaren geleden heeft hij het stokje van voorzitter overgenomen.

We zullen de inzet van Maarten bij de vereniging zeker gaan missen. Wij wensen Marianne, Anna en Pieter en de kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Vrijdagavond 3 februari is er een gelegenheid voor leden van WSV de Zuiderzee om afscheid te nemen van Maarten. Huiskamer 3 bij Draagt Elkanders Lasten is hiervoor open van 1800 tot 2000 uur.

Zeilersavond

Beste Watersporters,

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat onze geliefde en zeer gewaardeerde voorzitter Maarten Post afgelopen nacht na een kort ziekbed is overleden.

De zeilersavond van aanstaande vrijdag 3 Februari zal om deze reden niet plaatsvinden.

We wensen de familie veel kracht en Gods nabijheid toe om dit enorme verlies te kunnen dragen. We kunnen als vereniging dankbaar zijn voor alles wat Maarten voor ons heeft betekend.

De Wedstrijd Commissie