Sterwedstrijd

Beste Zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Sterwedstrijd op zaterdag 2 Juli aanstaande.

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen en hopen natuurlijk op veel belangstelling.
De start van wedstrijd zal om 10.00 uur zijn, vanaf 8.45 uur kan men zich inschrijven op de dam.
Hier is het de Route 22 Ster te openen en te downloaden. Klasse A vaart de gehele route, Klasse B dient de route te zeilen zonder de UK-10!

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee

Nacht van Enkhuizen

DSC03314Hierbij willen we jullie graag uitnodigen om vrijdagavond 24 juni en zaterdag 25 juni deel te nemen aan de nacht van Enkhuizen. Voor velen is dat natuurlijk al een hele bekende, omdat wij dit al wat jaren doen en altijd heel gezellig is. Dit keer willen we er weer een leuke vrijdagavond en zaterdag van maken en hopen wij natuurlijk weer op heel veel deelname.

De heenweg naar Enkhuizen wordt een wedstrijd
Klasse 1 en 2 start om 17.30 uur.

Startlijn is tussen de groene boei en de vlaggenmast, finish is de ingang haven bij Enkhuizen (compagniehaven)waar iemand van ons aanwezig zal zijn, er wordt gefinisht tot 21.15 uur dus zorg dat je voor die tijd binnen bent haal je dit niet maak dan de motor aan om half tien begint de BB

Als ligplaats kunnen wij weer met z’n allen in de buyshaven terecht. Hier willen wij na de wedstrijd met z’n allen gaan barbecueën. Gezien de vorige keren in bv. trintelhaven heel goed is bevallen, willen we dit nu weer zo organiseren. Elke boot zorgt voor zijn eigen barbecue en eten. De algehele prijsuitreiking/uitslag  tijdens de barbecue plaatsvinden. De motorboten welke mee willen varen naar Enkhuizen worden ook langs deze weg uitgenodigd om gezellig mee te gaan en mee te doen. Hierdoor hopen wij op heel veel schepen en een gezellige grote groep. Vooraf aan de wedstrijd zal er uitleg worden gegeven op de dam, waar vanaf ook het startsein zal plaatsvinden, welke we nu ook willen laten schallen via kanaal 6, zodat ieder schip dit luid en duidelijk kan horen.

Wij hopen dat iedereen tijd kan vrij maken om deze vrijdagavond en zaterdag mee te gaan, zodat we er een leuk en gezellig geheel van kunnen maken.

Tot ziens,
Namens de nacht van enkhuizencommissie
WSV de Zuiderzee.

P.S.

Opgeven via m-post@planet.nl dit ivm de te reserveren ligplaatsen en eventuele andere opties

Stremming Urkersluis

Urkersluis-Foto-RijksmonumentenUrkersluis krijgt nieuwe sluisdeuren en onderhoudswerkzaamheden aan Tollebekerbrug

Provincie Flevoland gaat de houten sluisdeuren vervangen van de Urkersluis op Urk. De werkzaamheden worden in
twee separate weken uitgevoerd. Op verzoek van de bedrijven op Urk en in Emmeloord wordt het werk in twee los van
elkaar staande weken uitgevoerd, zodat zij in die ‘vrije week’ de voorraden weer kunnen aanvullen over water. Omdat de
werkzaamheden hinder opleveren voor de scheepvaart informeren wij u hierover zodat u zich hier op kunt voorbereiden.

Hinder scheepvaart

Maandag 13 juni tot en met zaterdag 18 juni
• De Urkersluis is dicht voor scheepvaart van: maandag 13 juni tot en met zaterdag 18 juni.

Omvaren kan via de Friesesluis en Marknessersluis/Voorstersluis. Voor beroepsvaart (langer dan 39,5 meter) en schepen met staande mast zijn geen alternatieve routes beschikbaar.

Maandag 27 juni tot en met zaterdag 2 juli
• De Urkersluis is dicht voor scheepvaart van: Maandag 27 juni tot en met zaterdag 2 juli.

Omvaren kan via de Friesesluis en Marknessersluis/Voorstersluis. Voor beroepsvaart (langer dan 39,5 meter) zijn geen alternatieve routes beschikbaar.

In de week van 19 t/m 24 juni is de sluis open voor beroeps- en recreatievaart.

Zaterdagwedstrijd

A.s. zaterdag staat er weer een zaterdagwedstrijd op het programma. Bedoeling is dat we om 9.30 starten en een nog te bepalen route (afhankelijk van de wind) uit onze standaard routes zullen gaan zeilen.
We starten eerder omdat we voor de “kost” iedereen over de finish willen hebben,en toch nog een leuke route kunnen zeilen.

Een ieder is van harte uitgenodigd!

Namens de wedstrijdcommissie.

Stremming scheepvaart Lorentzsluizencomplex

lorenz sluizenRijkswaterstaat voert van 17 mei tot en met 1 juli 2016 werkzaamheden uit aan het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. De werkzaamheden bestaan onder andere uit revisie van de halsbeugellagers, het terughangen van de stormvloeddeuren en het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken van het Lorentzcomplex. Dit is nodig om het complex in de toekomst te kunnen blijven gebruiken. In deze periode vinden drie stremmingen voor de scheepvaart plaats.

Hinder scheepvaart
Van 17 mei 08.00 tot en met 10 juni 24.00 uur is de kleine sluis van het Lorentzcomplex gestremd. De halsbeugellagers van de kleine sluis worden vervangen. Scheepvaartverkeer kan via de grote sluis het complex passeren.

Van 17 mei 08.00 tot en met 1 juli 18.00 uur is de oostelijke doorvaart van de brug gesloten voor het vervangen en opwaarderen van de remmingwerken bij de oostelijke doorvaart. De westelijke doorvaart is beschikbaar.

Op 27 juni van 12.00 tot en met 24.00 uur is de grote sluis gestremd. Dit is voorbereidend werk voor het terughangen van de stormvloeddeuren. De kleine sluis blijft beschikbaar voor het vaarwegverkeer voor schepen met een maximale afmeting van 60 meter x 8,20 meter. Grotere schepen kunnen de Afsluitdijk passeren via het Stevincomplex bij Den Oever.

Op 29 juni van 08.00 tot en met 20.00 uur zijn zowel de grote als de kleine sluis gestremd. In de grote sluis worden de stormvloeddeuren teruggehangen. Bij de kleine sluis wordt gewerkt aan de audio- en camera-installatie.

Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk op het Lorentzcomplex. Het scheepvaartverkeer kan de Afsluitdijk passeren via het Stevincomplex bij Den Oever.

De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd.

Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Kijk ook opwww.vaarweginformatie.nl.

Hinder wegverkeer
De werkzaamheden aan het sluizencomplex leveren voor het wegverkeer vooralsnog geen hinder op.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Lorentzsluizencomplex is 83 jaar oud en heeft groot onderhoud nodig. Het bedieningssysteem is onlangs vervangen. Dit was nodig om deze in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Daarnaast zijn en worden de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart vervangen en verbeterd om scheepvaart te blijven faciliteren. In 2015 is mechanisch onderhoud aan de draaibruggen gedaan. Dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd bij het Stevincomplex bij Den Oever tussen 5 september en 16 oktober 2016.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2017. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.