KNRM station Urk en Windfinder

windfinderReddingsstation Urk heeft een weerstation opgesteld dat de informatie doorgeeft aan Windfinder. Het station is ook op deze website beschikbaar. Klik op “Diversen” bovenin de balk en dan op “Weer IJsselmeer”.

Of klik hier om de pagina direct te openen.

Oude papieren (Klein) vaarbewijs per 1 januari niet meer geldig

16022010-120142Het papieren vaarbewijs dat werd afgegeven in de periode van 1982 t/m 2001 is inmiddels behoorlijk verouderd en fraudegevoelig. Omdat het document nog van papier is en geen foto bevat duiken vervalsingen nog steeds met enige regelmaat op. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de politie is daarom vorig jaar besloten alle nog in omloop zijnde papieren exemplaren van het Klein Vaarbewijs om te ruilen voor het huidige model op credit card formaat met foto. Vanaf 1 januari 2016 zal het papieren vaarbewijs niet langer geldig zijn als vaarbevoegdheidsbewijs.

Iedereen die nog niet heeft omgeruild heeft nog tot het einde van het jaar de tijd om zijn of haar papieren vaarbewijs gratis om te ruilen. Vanaf 1 januari is het papieren vaarbewijs dan niet meer geldig en riskeert de houder een boete als nog met het oude exemplaar gevaren wordt.

Het nieuwe vaarbewijs is handzamer, veel minder fraudegevoelig en is tevens geschikt voor het buitenland (ICC). Bovendien staat er geen vervaldatum meer op vermeld, aangezien het vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 onbeperkt geldig geworden is.

Meer informatie over vaarbewijzen kun je vinden op de website van Vamex.

Zeilersavond

Vrijdag 11 december aanstaande zal de zeilersavond gehouden worden in ’t Jeugd. Aanvang 20.00 uur

We proberen er een gezellige en ontspannen avond van te maken, met uiteraard de winnaars van het afgelopen zeilseizoen. Maar o.a. ook ;Financieel verslag 2015 / 2016, Regelementen en wijzigingen, WC Commissie, SW cijfers en methode (voorstel aanpassing), Pauze (Film), Quiz, Film
Concept wedstrijd kalender 2016 en Concept Wedstrijd en Veiligheidsregelement zijn in te zien en gepubliceerd op de website. Eventuele op- en aanmerkingen graag vooraf kenbaar maken bij voorkeur via de mail (wedstrijd@wsvdz.nl).

I.v.m. de catering stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeld via dit formulier.

Graag tot 11 December aanstaande!
Wedstrijd commissie WSV “de Zuiderzee”

Wijziging Binnenvaart Politiereglement gepubliceerd

politiebootOm de richtlijnen van het Rijnvaartpolitiereglement en het Binnenvaartpolitiereglement beter op elkaar af te laten stemmen is er op dinsdag 14 oktober jl. een wijzigingsbesluit van het Binnenvaartpolitiereglement tot stand gekomen en op 4 november gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin staat onder andere de verplichting beschreven mbt het dragen van een reddingsvest en AIS-apparaat.

De belangrijkste wijzigingen voor recreatievaart zijn:

  • Het is verplicht om in bepaalde situaties een reddingsvest te dragen aan boord van binnenvaartschepen;
  • Net als het BPR mag nu ook het Handboek voor Marifonie in digitale vorm aan boord zijn, mits op ieder moment te raadplegen;
  • Kleine schepen die AIS gebruiken mogen alleen een daarvoor goedgekeurd systeem gebruiken;
  • Het gebruik van spudpalen wordt nu geregeld;
  • Nadere bepalingen over de stabiliteit van binnenvaartschepen;
  • Diverse aanpassingen en correcties in de teksten van de vaarregels en bijlagen.

Het gebruik van spudpalen en AIS staat in de exameneisen voor het examen Klein Vaarbewijs. Na het van kracht worden van de nieuwe regels kun je daarover ook vragen op het examen verwachten.

Klik hier voor meer informatie en de volledige publicatie>>