Extra nautische veiligheidsmaatregelen tijdens SAIL Amsterdam 2015

SAIL Amsterdam 2015 vindt plaats van 19 t/m 23 augustus 2015. Die dagen verwacht de Amsterdamse haven meer dan 5000 schepen en tienduizenden bezoekers. De veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer vindt in nauwe samenwerking plaats tussen Havenbedrijf Amsterdam, Waternet, Rijkswaterstaat en Politie.

Diverse nautische maatregelen zijn getroffen om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheidsbeperkingen en geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzeekanaal en op het IJ. Ten aanzien van beroepsvaart geldt konvooivaren.

Vandaag start de campagne ‘Varen op het IJ? Hou je koppie erbij!’. Met de campagne worden de bijzondere maatregelen tijdens SAIL Amsterdam 2015 en algemene regels en tips onder de aandacht gebracht bij iedereen die van plan is met een boot naar SAIL te komen. Alle maatregelen voor recreatievaart zijn terug te vinden op www.sail.nl. Er is een aparte kaart gemaakt met de nautische informatie. Bovendien zijn de regels samengevat in een folder die wordt verspreid onder de recreatievaart en is een speciale animatie gemaakt.

Klik hier voor meer informatie en een animatie filmpje.

https://www.sail.nl/2015

 

Uitnodiging “Nacht van Enkhuizen”

Beste zeilers en watersporters,

In het weekend van vrijdag 26 en zaterdag 27 juni staat de welbekende “Nacht van Enkhuizen” weer op het programma.
Iedere keer is dit weer een hele leuke wedstrijd die naast het wedstrijdelement ook altijd heel gezellig is.
Langs deze weg willen we jullie weer allemaal uitnodigen om hier aan deel te nemen.
De ervaring is dat iedereen altijd extra gasten meeneemt, wat natuurlijk ook wordt aanbevolen.nacht van Enkhuizen

De start is om 18.00 uur vanuit Urk, waarbij beide klassen tegelijk zullen gaan starten.
Voorafgaand zal om 17.55 uur het 5 minuten signaal worden gegeven vanuit de jachthaven.
De finish is de ingang van de haven van Enkhuizen, waar bij het passeren van de finishlijn een toetersignaal zal klinken. De ET-N1 dient te worden gerond over BB!

We zijn weer welkom in de Buyshaven van Enkhuizen, waar we ook weer gebruiken mogen maken van de kombuis.
Hier komt ook weer de rijdende chinees bij ons langs om ons van een heerlijke maaltijd te voorzien.
De uitslag van de wedstrijd en prijsuitreiking zal ook hier gaan plaatsvinden.

Wij hopen weer op veel deelname.
We nodigen alle leden van de vereniging uit om mee te gaan.Ook degen en die een motorboot hebben worden ook uitgenodigd om gezellig mee te gaan naar Enkhuizen.

De kosten van de chinees bedragen € 11,= pp./ Wedstrijd € 5,= per schip, daarnaast dient ieder schip afzonderlijk het havengeld te voldoen bij de havenmeester van de Buyshaven.

Inschrijven kan tot woensdag 24 Juni i.v.m. vastleggen chinees. Inschrijven is mogelijk via dit formulier.

Namens de wedstrijdcomm.
WSV de Zuiderzee

Uitnodiging Up- down wedstrijd

Beste zeilers,

Graag willen we jullie uitnodigen voor de Up- down wedstrijd op zaterdag 13 Juni start 10.00 uur.
Net voor de wedstrijd zal een rak worden uitgezet welke precies in de lengte richting van de windrichting zal komen te liggen. Het is de bedoeling dat dit rak een aantal keren zal worden gevaren.
Afhankelijk van de wind zal op de dam, het aantal keren dat het rak gezeild dient te worden, bekend worden gemaakt.Tevens zullen ook de boeien bekend worden gemaakt.
Het palaver zal om 9 uur zijn! Daarom inschrijvingen voor 9 uur!!!

Wij nodigen jullie natuurlijk weer allemaal uit om hier aan mee te doen. Wij hopen natuurlijk weer op heel veel belangstelling.

Wij hopen ook weer op uw deelname, Tot ziens!

Namens de wedstrijdcommissie van WSV de Zuiderzee