Geleidedam Rotterdamse hoek

Langs de dijk van de Noordoostpolder bij Rotterdamse Hoek wordt een geleidedam aangelegd. Daardoor is er een gevaarlijke situatie voor de scheepvaart ontstaan. Het werkgebied is verboden toegang. Watersporters worden opgeroepen het gebied te vermijden.

Extra opletten de komende weken

De geleidedam bij de Rotterdamse Hoek is een onderdeel van het aan te leggen windmolenpark Westermeerwind, langs de dijk van de Noordoostpolder. De werkzaamheden zijn onlangs gestart en duren in eerste instantie tot 31 oktober. Vanaf maart 2013 worden de werkzaamheden hervat en in september 2013 moet het klaar zijn. De komende weken zullen de werkzaamheden vanwege de bouwvakvakantie stilliggen en zijn de werkschepen weg. Er is dan dus niets te zien, maar vanwege de verrichtte werkzaamheden zit het gevaar vooralsnog onder water. Watersporters worden dus extra gewaarschuwd het gebied te mijden. Dat gebeurt via de uurberichten van de Centrale Meldpost IJsselmeer op marifoonkanaal 1 en via de aparte flyer, die op havens wordt verspreid. Klik hier voor de flyer.

Vluchtmogelijkheid

Achter de geleidedam zal, als de werkzaamheden klaar zijn, een vluchtmogelijkheid worden gemaakt voor beroeps- en recreatievaart. De Rotterdamse Hoek is een berucht plekje waar het onverwacht aardig kan spoken. Een beschutte vluchtmogelijkheid is dus een welkome verbetering voor de veiligheid. Het Watersportverbond en de Koninklijke Schuttevaer hebben afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar over het realiseren van deze vluchtvoorziening.

Bron: http://www.watersportverbond.nl

Nieuwe website http://www.vaarweginformatie.nl

Rijkswaterstaat bundelt actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarwegen op de nieuwe website http://www.vaarweginformatie.nl Beroeps- en recreatievaarders kunnen bovendien via ‘mijn vaarweginfo’ een persoonlijk gratis abonnement aanmaken en daarmee informatie op maat ontvangen. Ze kunnen aangeven welke specifieke informatie ze wanneer en op welke manier willen ontvangen. Bijvoorbeeld elk uur de scheepvaartberichten over het IJsselmeergebied per sms. Of één keer per dag de waterstanden bij Lobith per e-mail. ‘Alle informatie op één plek gebundeld en snel toegankelijk’ was een veel gehoorde wens van vaarweggebruikers. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft Rijkswaterstaat het initiatief genomen om samen met andere vaarwegbeheerders (provincies, waterschappen, havenbedrijven) alle vaarweginformatie onder te brengen in één systeem. Dit systeem FIS (Fairway Information Services) is nu operationeel en toegankelijk via http://www.vaarweginformatie.nl

Via www.vaarweginformatie.nl vindt u onder meer scheepvaartberichten, gegevens zoals bedieningstijden en afmetingen van bruggen en sluizen en diepgang van vaarwegen, waterstanden, afvoeren en doorvaarthoogten, seizoensinformatie zoals ijskaarten en zwemwaterberichten.

De website is opgezet als samenwerkingsplatform van meerdere vaarwegbeheerders. Dat betekent dat er op de website informatie ontsloten wordt die niet alleen van Rijkswaterstaat afkomstig is. Zoals de Berichten aan de scheepvaart en de VIN-database met onder meer de bedientijden van bruggen en sluizen. Wel is Rijkswaterstaat trekker van het project en beheerder van de website. Rijkswaterstaat streeft ernaar om de samenwerkingsafspraken in de toekomst verder uit te breiden.

Bron: http://www.vdjs.nl

Zomerstop zeillessen

De zomerstop is ingegaan voor de zeil instructie. De zomer vakanties staan voor de deur en de cursisten die met de boot op vakantie gaan kunnen het geleerde alvast in praktijk brengen. Na de vakanties worden de lessen weer hervat. Iedereen een prettige vakantie en natuurlijk mooi weer.

6 uurs wedstrijd

Aankondiging van en uitnodiging tot deelneming aan de 6-uurswedstrijd op zaterdag 7 Juli 2012 op het IJsselmeer.
Namens het bestuur van Watersportvereniging ‘De Zuiderzee’ nodigt de wedstrijdcommissie de ledeneigenaren en overige belangstellende eigenaren van kajuitzeiljachten en rond- en platbodemjachten uit tot deelname aan de 6-uurswedstrijd op
bovengenoemde datum. Deelneming staat open voor genoemde schepen waarvan mag worden geacht dat het varen op het IJsselmeer vertrouwd is. Op deze wedstrijd zijn de wedstrijdbepalingen van kracht. Neemt u daarvan nota!
Welke schip en zijn bemanning ziet kans om binnen 6 uur tijd zo veel mogelijk zeemijlen te varen.
Inschrijven:
09.00 tot 09.45 uur inschrijven op de dam, inschrijfgeld 5,00 Euro (waar indien nodig enige uitleg volgt.)
09.30 uur sein op de dam ( gelijk zetten klokken)
09.55 uur sein op de dam (vlaggen neer ) een ieder moet zich op dit moment achter de startlijn bevinden en er mag niet meer op de motor worden gevaren.
Start:
De starttijd is vastgesteld op 7 Juli 2012 om 10.00 uur. Sein op de dam (vlaggen weer in top)
Traject:
LET OP!:
Als eerste rak van de baan moet worden gevaren startlijn – UK10 met een afstand van 1.36 mijl.
De UK10 moet aan BB of SB worden gerond, afhankelijke van het volgende rak, vervolgens kunnen naar keuze de rakken worden gevaren, waarvan de afstanden staan aangegeven in het bijgevoegde diagram.
Elk rak mag slechts maximaal twee keer worden gevaren en meegerekend!
Andere dan de aangegeven rakken zijn niet toegestaan!
Bij elke boei houdt u bij welke tijd het was, over welke boeg de ronding plaatsvond en de lengte van het afgelegde rak. (Dus als de boei aan BB kant van uw schip langsgaat, schrijft u op BB).
Denk er om dat u ten opzichte van de volgende boei geen lus maakt U krijgt hiervoor (bijgevoegd) een formulier, dit dient u zo spoedig mogelijk na de finish, maar in elk geval binnen een half uur, ondertekend bij de wedstrijdcommissie in te leveren.
Finish:
De lijn van aankomst is dezelfde als de lijn van starten. Deze dient echter voor de finish van west naar oost te worden
doorvaren.
Als laatste rak dient een van de volgende rakken te worden gekozen:
UK10 – finishlijn 1.36 mijl
HR-A – finishlijn 2.96 mijl
EZ 1 – finishlijn 3.03 mijl
De finish moet plaatsvinden tussen 15.30 uur en 16.30 uur.
De jachten die na 16.00 uur finishen, krijgen een straftijd in mijlen, afgeleid van het aantal gezeilde mijlen, vermeerderd met een extra strafmijl. De jachten die finishen na 16.30 uur worden gediskwalificeerd. Tijdwaarneming geschiedt vanaf de dam.
Tot zaterdag,
De wedstrijdcommissie

Download hier de formulieren voor de 6 uurs wedstrijd.

6 uurs diagram 2012

6 uurs invulformulier 2012