Stentec informatie avond

[mudslide:picasa,0,wsvdz@wsvdz.nl,5725047224871438657,7,200,right]Vanavond hebben we met een behoorlijke groep een prachtige avond gehad waar 2 vertegenwoordigers van de firma Stentec uitleg hebben gegeven over de navigatie producten van Stentec. De verschillende versies van het navigatie programma WinGPS zijn op een leuke en originele manier uitgelegd door de vertegenwoordigers van Stentec. De versies Navigator, Pro en Voyager zijn  allemaal aan de orde geweest.

Er kan terug gekeken worden op een leuke informatieve en leerzame avond.

Alle gegeven informatie is terug te vinden op de site van Stentec http://www.stentec.com

Klik hier om een aantal foto’s van deze avond te bekijken.

Uitnodiging lezing stentec navigatie software

De commissie Winteractiviteiten organiseert deze keer in samenwerking met Stentec een avond waarin verder op elektronische navigatie wordt ingegaan.

Rob Verschuit zal deze avond een lezing geven over o.a Stentec Voyager tevens zal hij diverse ander pakketten meenemen.

Een ieder die geïnteresseerd is is dan ook van harte welkom op woensdag 28 maart om 19.30 uur in de Kantine van Ongerdak

http://www.stentec.com/

Tegelen dam 17-03-2012

[mudslide:picasa,0,wsvdz@wsvdz.nl,5720912377199193873,6,288,right]De eerste werkzaamheden aan de dam zijn vandaag weer uitgevoerd. Het nieuwe watersport seizoen staat voor de deur en alles wordt weer in gereedheid gebracht.

Onder de bezielende leiding van Jan Post van de Jannie zijn de werkzaamheden van het overleggen van een gedeelte van de tegels op de dam weer uitgevoerd. Het ligt er weer mooi strak bij en kan weer een seizoen mee.

Foto’s

Groeten van Jaap Bruinsma uit Porches Portugal

20-03-2012 Update reis door Frankrijk

12-03-2012 Tekst en foto’s toegevoegd.

Een groet vanuit  het zonnige zuiden. Eerst ben ik een maand in Spanje geweest. Daarna doorgereist naar de Algarve waar ik alweer anderhalve maand ben.
Ik heb hier een portugees huisje gehuurd. Zeer mooi en geschikt huisje. Ik heb al van alles gedaan. Ben bezig geweest met een paardenkraal maken, hooi halen, hout zagen, reparaties etc. etc en natuurlijk genieten van de omgeving hier.
Heb de fiets meegenomen dus ik kan alle kanten op.

Meer lezen

Laatste TKN examen voor houders Klein Vaarbewijs 2

Het verkorte examen TKN voor houders van Klein Vaarbewijs 2  gaat verdwijnen. Op 21 april 2012 is het de laatste mogelijkheid voor houders van het Klein Vaarbewijs 2 (KVb2) om een verkort examen af te leggen voor het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN).

Gebleken is dat steeds meer kandidaten kiezen voor het volledige examen, omdat dit examen de leerstof volledig dekt en minder fragmentarisch is. Bij het verkorte examen wordt de kennis van het Klein Vaarbewijs II veronderstelt aanwezig te zijn, waardoor een groot deel van de examenvragen van het volledige examen niet gesteld hoeven te worden.

Aanpassingen TKN-examen
Het vervallen van het verkorte examen is niet de enige verandering die gaat plaatsvinden. Het examenreglement is op een aantal punten aangepast. Het examen TKN zal meer als vervolg (varen op zee) op het KVb2 (varen op binnenwateren) beschouwd worden. Het werken in de zeekaart en met de getijden blijven belangrijke onderdelen, maar ook de kennis die noodzakelijk is om bijv. verkeersscheidingsstelsels te passeren. Gribfiles worden nu ook opgenomen in de examenstof. Tijdens het examen worden opzoekgegevens beschikbaar gesteld om de praktijk beter te benaderen. Er is overleg met de Hydrografische Dienst over een nieuwe speciale examenkaart waarin grotere stroomsnelheden en variatie toegepast worden en aanloopkaarten verwerkt zijn.

Bovenstaande veranderingen zijn tot stand gekomen op advies van een ingestelde werkgroep. De werkgroep heeft gebruik gemaakt van analyses van enquêtes en examenresultaten, maar ook van de internationaal geldende standaards.
Het nieuwe TKN-examenreglement is bij het examen van 8 december 2012 voor het eerst van kracht.

Informatie en brochure
Informatie en de TKN-brochure met alle gegevens over het examen, de aanbevolen leermiddelen en cursusmogelijkheden is te zien en/of te downloaden op de website van het watersport verbond. Leden van het Watersportverbond krijgen korting op het examentarief.

TKN-examen
Het TKN-examen is vooral bedoeld voor hen die op zee (willen gaan) varen. Het is bekend dat alleen een GPS en IJsselmeer of waddenervaring niet voldoende zijn om veilig en verantwoord op zee te kunnen varen. Er komt veel meer bij kijken dan is opgenomen in bijvoorbeeld de examenstof van KVb2.

Het TKN-certificaat geeft recht op het ICC (International Certificate of Competence) voor Coastal waters dat in veel landen verplicht is. Bovendien kan men met het TKN-certificaat een verkort examen (VBB) afleggen om in het bezit te komen van Klein Vaarbewijs 2. Bezitters van het KVb 1 kunnen, als ze van plan zijn KVb 2 te behalen, in plaats daarvan ook het TKN-examen afleggen. Het certificaat Theoretische Kustnavigatie geeft ook recht op het diploma KVb2. Het TKN-certificaat is tevens een verplicht onderdeel van de CWO-diploma’s Zeezeilen.

Bron: http://www.watersportverbond.nl

Nederlandse Kustwacht 25 jaar. 26 februari 2012

26 februari 1987 om 16.50 uur werd in IJmuiden de samenwerkingsovereenkomst voor de Kustwacht getekend door de ministers Smit Kroes (Verkeer en Waterstaat), Ruding (Financiën), Korthals Altes (Justitie), De Koning (Binnenlandse Zaken), Van Dijk (Landbouw en Visserij) en Secretaris-Generaal de Man (Defensie). De Nederlandse Kustwacht ging op dat moment officieel van start in het gebouw van Scheveningen Radio in IJmuiden.
Vanaf 1 januari 1995 werd het Ministerie van Defensie verantwoordelijk voor het operationele deel van de Kustwacht, het Kustwachtcentrum. Dat betekende verhuizing naar Den Helder dat op 21 november 2001 werd gerealiseerd.
In de afgelopen 25 jaar is onder de vlag van de Kustwacht tussen 25.000 en 30.000 keer hulp verleend op het gebied van de maritieme hulpverlening en de opsporing en redding. Hierbij worden middelen ingezet van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Defensie, Offshore, Rijkswaterstaat en particulieren waarmee samenwerkings-overeenkomsten zijn afgesloten. Op het gebied van de handhaving worden jaarlijks in Kustwachtverband honderden controles uitgevoerd in het kader van grensbewaking, politie, douane en visserij.
Vergeleken met 25 jaar geleden zijn grote stappen voorwaarts gezet en staat er thans een organisatie die er wezen mag.
Het motto van de Nederlandse Kustwacht is en blijft ‘Wakend in Dienstbaarheid’ (Servamus Servientes).

Jubileum editie Kustwacht op koers nr 1-2012 klik om te openen